HMS og opplæring

HMS og opplæring

Hos Påbygg Spesialisten tar vi HMS på alvor. Derfor utarbeider vi en egen HMS-perm ved overlevering av alle produkter. Permen utarbeides i tett samarbeid med sakkyndig virksomhet og forfatter på opplæringsmateriell til kran, og inneholder en detaljert dokumentasjon tilpasset hver eneste leveranse. Denne kan kunden bruke i sitt eget HMS-arbeid.

Skjerping av forskrifter gjør at dokumentasjon på opplæring ved overlevering, egenopplæring og internopplæring av kranbil er et krav. Vi kan også bistå med å utarbeide en HMS-perm ved salg av din brukte kranbil.

Hos oss får du opplæring fra Olav G. Hansen, som har kjørt opplæring og overlevering på mer enn 400 kranbiler.

    Få mer informasjon

    Send oss telefonnummer og epostadresse, så kontakter vi deg med mer informasjon.